Archiv článků

22.03.2012 17:19

Nová Galerie pravé mozkové hemisféry aneb Nebojte se pastelek

Účastníci kurzů trénování paměti ve vyškovské knihovně - nejen senioři - rádi trénují pravo mozkovou hemsféru prostřednictvím výtvarných prací. Prohlédněte si jejich kreativní nápady a inspirujte se!
11.06.2011 09:47

Příběhy na padesát slov I

"Závěrečné práce" vyškovských seniorů - červen 2011 Na Soláň vede strmá cesta. Autobus supí, funí. Na kopci zastaví. Vystoupím. Autobus sjíždí na druhou stranu. Nesupí, nefuní. Stojím na zastávce. Nevěřícně zírám na tašku. Visí z ní stuha. Mašle z klobouku. Z klobouku slamáku. Slamák není. Jede...
13.03.2011 21:49

Mozkový jogging – lesy – houbařský ráj - cykloturistika – ekologie – památky UNESCO

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ V DOC.   POKYNY KE STAŽENÍ V DOC.   Mozkový jogging zahrnuje jak mentální tak fyzický trénink. Proto i v letošním roce pořádám kurz tréninku paměti spojený s pobytem v přírodě. Tentokrát vás zvu do školícího střediska Chaloupky, které leží mezi Třebíčí a Jihlavou...
01.03.2011 13:27

Variace na K. J. Erbena

U maminky dítě stálo, zplna hrdla křičelo. "Bodejž jsi jen trochu málo, děcko moje, mlčelo! Rychle dovařit mám oběd, do práce pak musím odjet. Tu máš auto, stavebnici, hraček plno po světnici, hrej si aspoň chvilinku!" Klouček však chce maminku: "Nakloň ke mně svoje ucho. Nemělo by zůstat hlucho k...
01.03.2011 13:21

Oheň a světlo

Kdy vlastně začíná cesta ke světlu? Je to velká lása zamilovaných a narození prvního dítěte? Je to vycházející slunce? Je to plamínek ohně, který starořecký bájeslovný titán Prométheus vzal bohům a dal jej lidem? Jsou to jiskřičky křesadla, které člověk v jeskyni zažehl? Je to plamínek svíčky. nad...
01.03.2011 13:20

Letní

Tak jako žlutý petrklíč pro mě otevírá jaro, tak žluto-oranžová barva pro mě znamená léto. A ty krásné letní vzdušné tvary! Rozmáchlé, ale i uzavřené, vlnité, oblé, kulaté, spirálovité a větrné. Ale letně větrné, které dovolují přemítat, snít a unášet se. A tak mi vyvstala před očima koláž od Toyen...
26.02.2011 21:49

Národní týden trénování paměti 2011

NTTP se koná v rámci celosvětové akce "Týden uvědomění si mozku" (Brain Awareness Week), který od roku 1996 pořádá organizace Dana Alliance for the Brain (www.dana.org). V České republice se bude ve dnech 14. - 20. 3. 2011 konat již 13. ročník Evropského týdne mozku. Program Akademie věd ČR...
26.02.2011 19:20

Zadání

Účastníci kurzu dostali jeden ze čtyř abstraktních obrazů a jejich úkolem bylo napsat jeho příběh. Poznáte, který přípěh patří ke kterému obrazu? (Pokračování příště ...)
26.02.2011 19:19

Povídka

Sedím už jako pokolikáté naproti obrazu a lituji, že tu nesedíš se mnou. Zálibně si obraz a prohlížím a vzpomínám, jakou nevoli u našich terapeutů v léčebně vyvolal. Měli jsme takovou chuť na alkohol a tak velký absťák, že Tvůj obraz byl jak dar shůry. Stačilo se na něho zadívat a cítili...
26.02.2011 19:17

Povídka fantastická

Jak praví bible, vstal Ježíš Kristus po své potupné smrti z mrtvých a odebral se na nebesa ke svému otci – Bohu. Na světě zanechal apoštoly, kteří měli pokračovat v jeho odkazu a šířit křesťanství po celém světě. Uplynulo pár tisíc pozemských let, na věčnosti chvilka. Tu si Ježíš řekl, že by se...

Vyhledávání

Kontakt

Zdeňka Adlerová