Informace 

Pracuji jako zástupkyně ředitele, PR, organizátorka aktivit a lektorka vzdělávání v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově. Zde mimo jiné organizuji Akademii 3. věku a jsem tutorem a Virtuální univerzity 3. věku při ČZU Praha.

V roce 2006 jsem absolvovala certifikovaný seminář pro trenéry paměti, který jednou ročně pořádá Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging v Praze. V listopadu 2008 jsem úspěšně ukončila druhý stupeň vzdělávání - kurz Trenér paměti II u této akreditované vzdělávací instituce.

V pátek 27. listopadu 2009 jsem obhájila svou závěrečnou práci "Aktivizační programy - trénink paměti v prostředí knihoven" ve vzdělávacím programu Aktivizační pracovník v sociálních službách - Trenér paměti III. stupně u akreditované vzdělávací instituce - Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging. Své vzdělání stále doplňuji účastí na odborných seminářích, které pořádají ČSTPMJ a knihovny.

 

V letech 2011 - 2019 jsem působila v ČSTPMJ jako metodik pro knihovny.

 

V roce 2011 se podařilo sjednotit knihovníky/knihovnice - trenéry paměti do samostatné sekce Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Tuto sekci jsem vedla do roku 2019.


Pořádám dlouhodobé kurzy paměti pro seniory, tréninky paměti pro seniory žijící v domovech a sociálních ústavech, semináře pro veřejnost. V případě vašeho zájmu o uspořádání semináře či dlouhodobých kurzů, využijte uvedeného kontaktu.

 

Zdeňka Adlerová

trenink.pameti@gmail.com 

Vyhledávání

Kontakt

Zdeňka Adlerová

Jsme tím, co si pamatujeme. Bez paměti mizíme, přestáváme existovat, naše minulost je vymazána a přece věnujeme paměti jen málo pozornosti, kromě případů, kdy nás opustí. Děláme strašně málo k jejímu procvičení, živení, posilování a ochraně.

Mark Twain