Je důležité být tady a teď. A stoický.

06.08.2022 15:05
Jonas Salzgeber, Malá kniha stoicismu: Stoická filozofie pro moderní spokojený život, Jota, 2022, *****
 

Anotace

Čtivá příručka vás seznámí se základy stoické filozofie a nabídne vám možnosti jejího praktického využití v každodenním životě.

 

Kde najít radost? Odkud získat sílu? Jak čelit různým strachům? Jak se vyrovnat se smrtí blízkého člověka? A co si počít s depresivními myšlenkami, které se stále vracejí? Zatímco tradiční vzdělávání nám na takové otázky neodpoví, starověké filozofické školy se zabývaly právě jimi: Učily, jak žít. Ačkoli už tyto školy neexistují, vy, já a většina lidí potřebujeme stejně jako kdykoli dříve nějakou filozofii, která by nás vedla životem.

 

Přesně to nabízí prakticky pojatá příručka, kterou vám předkládáme. Ukazuje, jak si efektivněji poradit s úskalími, jimž v životě čelíme, a naplnit svůj potenciál. Přináší kombinaci nadčasové moudrosti a rad, které vám dodají sílu: Malá kniha stoicismu ukáže cestu každému, kdo chce v chaotickém světě žít klidně a moudře.

 

55 praktických cvičení, díky kterým proměníte moudrost z knihy v činy.

 

Skvělá kniha, která vás nenásilně poučí o tom, jak se netrápit nad věcmi, které nemáte pod kontrolou. Což je dnes navýsost aktuální. Navíc, první stoikové neznali pojem mindfulness, ale schopnost být přítomen v daném okamžiku patří k základům jejich učení. Jakou jinou filozofii by si trenérka paměti mohla přát!

 

Nad jiné naučné publikace tato vyniká zejména praktickou částí. Např. šířením cvičení č. 19 "Staňte se večným studentem" se dokonce živím: "Oddech bez studia je smrt - hrob pro živoucího člověka." Seneca.

 

Ovšem nejvíce si cením jejich názoru, že není důležité to, co se děje - na to nemáme vliv, ale to, jak na danou situaci reagujeme. Proto jsem naprosto v pohodě, i když mám v kanceláři řemeslníky a "vegetím" u pidistolečku před jejími dveřmi. Co je těch pár hodin proti věčnosti.

 

Knihu stojí mít doma při ruce. Už jsem si ji objednala.

 

(Přečteno v červenci, zapsáno v srpnu.)

 

„Bez rodiny se člověk v nekonečném vesmíru třese zimou.“ André Maurois

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Zdeňka Adlerová