Zhluboka dýchat, zhluboka dýchat, vypnout prsa, břicho zastrčit…

17.11.2017 08:38

Ingo Froböse, Peter Grossmann, Život může být tak snadný, MOBA, 2017, ***

 

Podtitul této “radičky” zní “Nejlepší manuál pro zdravý a šťastný život” a podpodtitul “Žádné další rádce už nepotřebujete".

 

Zaujala mne hned první kapitola o mozku.

…je příliv dat, jemuž jsme denně vystaveni, obrovský - 34 GB. To je v přepočtu 100 500 slov denně nebo 23 slov za sekundu… jsme málo soustředění a zapomínáme na důležité. Kvalita rozhodování s rostoucím informačním přetížením mozku klesá… dlouhodobé přetěžování škodí mozku a zhoršuje komplexní myšlení.

 

Autoři této knihy vycházejí z předpokladu, že zdravý a šťastný život = správná tělesná váha + zdravé jídlo + relaxace + správně pojatá dovolená + péče o zdraví + pohyb + spánek. Spousta lidí, když vidí či slyší tato slova, mávne rukou se slovy: to je stará písnička, to všechno znám, to není nic nového. Ale…

 

Za prvé: známe, ale často se podle toho nechováme. Je potřeba, aby nám to stále někdo opakoval.

 

Za druhé: pánové Froböse a Grossmann mě několikrát zvedli z křesla! Nikoli proto, že by mezi písmenky byl ukryt nějaký podprahový signál nutící čtenáře k posilování svalstva či likvidaci bílého pečiva, mléka a sádla ze spíže, ale pro jejich názory, které jsem dosud nikdy neslyšela a s nimiž jsem “na první dobrou” nesouhlasila.

 

Je to paradox. V době, kdybychom potřebovali víc pohybu, se propaguje zpomalení. Když dítě nesedí ve škole bez pohnutí a nezírá upřeně před sebe, je označeno za nápadné a léčí se medikamenty. Lékaři už sice přišli na to, že zdaleka ne každá touha po pohybu je projevem hyperaktivity, přesto však zůstává základní otázka, není-li hledání klidu, uvolnění a zpomalení snahou vyhnout se skutečně nutnému pohybu. Odvážné tvrzení. Jsme si toho vědomi.

 

Dovolená “za hranice všedních dnů” je v pořádku. Jen nesmí vést za hranice - cestováním si neodpočinete.

 

Také zde publikovaný názor na preventivní zdravotní prohlídky je poněkud svérázný. Ale nutí k zamyšlení.

 

Jaká je tedy tato kniha? Bez ohledu na to, že autorům chybí na pravé straně rovnice minimálně jedna položka - zdravé sociální kontakty, je hodna vaší pozornosti. Je velmi čtivá, obsahuje mnoho moudrého a nad tím, co se vám bude zdát “sporné”, přemýšlejte.

 

PS: Pomalého hrnce a putování po cizích zemích se nevzdám ani za nic!

PPS: Vysvětlení titulku pro později narozené.

PPPS: Děkuji nakladatelství MOBA za recenzní výtisk.

 

Vyhledávání

Kontakt

Zdeňka Adlerová