Vyhodnocení

02.09.2015 20:14

Letošní soutěže se zúčastnilo 12 luštitelů. Maximální počet bodů, které mohl soutěžící získat, bylo 94.

 

Nejvíce bodů nasbírali a celoroční permanentku na Hrátky s pamětí v KKD Vyškov, šk. rok 2015/2016 získávají:

1. František Herodek, 94 bodů

2. Miloslava Konupková, 92 bodů

 

Podmínku pro zařazení do slosování (správné vyřešení minimálně 10 úkolů) splnili a ceny získávají:

3. Marie Provazníková, 90 bodů

4. Marie Crhonková, 88 bodů

5. Eva Bílková, 87 bodů

6. Dagmar Bodišová, 86 bodů

7. Marie Leznarová, 72 bodů.

 

Všem řešitelům děkuji za účast a těším se na viděnou v kurzech trénování paměti.

Vyhledávání

Kontakt

Zdeňka Adlerová