Verneové mezi námi

25.03.2021 09:55

Mým třetím hostem v projektu „Vyškovsko má talent“ byl prof. MUDr. Michael Doubek, PhD. (videozáznam na Youtube). Za chvíli se začnu podezřívat, že streamy pořádám nikoli pro naše čtenáře a fanoušky, ale především pro sebe. Za prvé proto, abych zahnala „homeofficeovou“ samotu a za druhé, že tak mám možnost setkávat se každý týden s velmi zajímavými a obdivuhodnými lidmi. A to je, doufám, že ne jen pro mě, velmi obohacující.

 

Prof. Doubek je nejen onkolog, vědec a pedagog, ale také publicista a spisovatel. Je pochopitelné, že na svém kontě má mnohonásobně více odborných publikací, než beletrie. Ale i ty tři knihy (ze čtyř), které napsal pro děti i dospělé, stojí za Vaši pozornost.

 

„Služebně“ jsem si přečetla Leteckou pohádku. Její zajímavost tkví nejen v tom, že si ji autor sám ilustroval, ale pro malé zájemce o létání ji doplnil také o část nenásilně naučnou – srozumitelnými nákresy a popisy strojů a procesů. Jsem si jistá, že nejeden malý čtenář, či čtenářka, této knihy zatouží navštívit například, sice malé, ale naše, letiště, odkud na své výlety odlétává i pan profesor.

 

V anotaci novely Tvůj den, má noc se tvrdí že nejde o fantazii a je pouze na nás, zda připustíme, aby se v budoucnu něco takového – klonování lidí –  stalo. V budoucnu?! Pan profesor mě šokoval sdělením, že to, o čem psal před dvanácti lety, dnes v brněnských laboratořích nabývá reálné podoby. Ne, nebojte se, nevytvářejí klony, ale základní premisa příběhu – nalezení a zkoumání genetického materiálu z dob Velké Moravy, porovnávání tisíc let starých genomů se současnými – to už se děje. (Více ve videu)

 

Za knihu Nepřizpůsobivost získal Michael Doubek v roce 2017 Cenu Unie českých spisovatelů. Opět mnoho, před třemi lety napsaného, má dnes reálné rysy. (!) V příběhu dochází k rozpadu společnosti, ztrácí se solidarita, lidské vazby, selektují se pacienti (!)…  Naštěstí obsahuje tato dystopie v závěru i trochu naděje. Naději a zejména vzájemnou solidaritu potřebujeme i dnes.

 

Obě knihy jsou sice útlé, ale není to čtení na jedno odpoledne. Příběhy obsahují mnoho vnitřních myšlenek hrdinů, a proto čtenář se bude muset často zamýšlet. Je nad čím.

 

Letecká pohádka, Balt-East, 2011, ***

Letecká pohádka, podobná pohádkám Čapkovým, obsahuje příběh mladíka, který letí svoji milou dívku hledat do vzdálenějšího města letadlem a překoná nepřízeň počasí i s pomocí čarodějnice. V pohádce se hoch učí nejdříve létat a seznamuje se s průkopníky letectví, a tak se kniha může stát pomocníkem dětí, které mají velký zájem o létání.

 

Tvůj den, má noc, Balt-East, 2009, ****

Toto je příběh o stěhování duší, o cestování v čase, v tomto příběhu se vraždí i miluje. A přitom nejde o sci-fi, fantasy, detektivku nebo dílko z červené knihovny. Tento příběh by mohl být pravda. Jde na vás, abyste posoudili, jestli nám stojí za to, aby se odehrál.

 

Nepřizpůsobivost, Kmen, 2017, ****

Román Nepřizpůsobivost v sobě spojuje žánr orwellovské dystopie a sociálně kritické prózy. Příběh lékaře Alberta Harta a mladé rebelky Blanky se odehrává ve fiktivní blízké budoucnosti. Oba hlavní hrdinové hledají nejenom cestu k sobě, ale především východisko z katastrofálního úpadku světa.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Zdeňka Adlerová