V rajském opojení

18.08.2013 21:28

Sobota

Loňské léto jsem prožila s Italem v kuchyni. Dámy, přiznejte, která by ho u sporáku nechtěla "naživo" :). Mně dal zabrat i ten televizní. Nejsem příznivcem mořských oplodů a extotické zeleniny či ovoce, ale jeho rajským receptům jsem neodolala. Vítězem se stalo sugo pomodoro (omáčka z rajčat).

Od puberty jsem spolu s babčou zavařovala rajskou šťávu. Jen tak, bez ochucení, bez dalších surovin. Z ní jsme pak dělaly po celý rok omáčku a polévku. Rak ji dokonce pije jako džus - se solí a pepřem. Brrr. Sugo však dodá všem pokrmům pikantnější chuť a dávám ho i pod maso, do perkeltu... Letošní první pětikilová várka je zavařena. O příštím víkendu si asi dáme repete.


Neděle

Zdá se, že jsem si v týdnu "nadespala" a noc ze soboty na neděli jsem tak mohla strávit s knihou. Nevybrala jsem si sice veselou, ale Britannia Road 22 stojí, i přes její mnohdy velmi smutný obsah, za přečtení. Střídání časových rovin a vypravěčů, to se mi líbí. 

Když už vymysleli automatickou pračku, jak to, že dosud nevynalezli automatickou žehličku? To byla zase sauna!


Slyšeli jste už někdy pojem ptydepe? Je to umělý jazyk ze hry Václava Havla Vyrozumění. Různí kreativci se touto nesrozumitelnou řečí nechali inspirovat a přeložili po svém česká přísloví. Pokuste se zjistit, o která jde.

Příklad: Podmínkou koexistence jedince druhu Homo sapiens a společenství druhu Canis lupus je sjednocení akustické signální soustavy.
Koexistence – soužití
Homo sapiens – člověk
Canis lupus – vlci
Sjednocení akustické signální soustavy – zvukové sladění
Řešení: Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti.
 
Striktní dodržování zásad občanského soužití vede k maximální délce pěšího transferu jednotlivce, který se tak chová.

Počínaje překročením 48. hodiny po zahájení pobytu mimo obvyklý okruh svého životního prostředí generují jak vodomilní obratlovci, tak jedinci druhu Homo sapiens těkavé organické látky, jež jsou čichovým ústrojím specificky detekovány a centrální nervovou soustavou hrubě nepříznivě hodnoceny.

Dne 2. února vydává drobný opeřenec své typické akustické signály bez ohledu na s tím spojené nebezpečí letálního poklesu tělesné teploty.

Občan záměrně poskytující klamné informace (současně neoprávněně, což je axiom) převádí do svého vlastnictví majetek spoluobčanů, popřípadě společnosti.

Při zjištění záměrného transportu horniny od občana A k občanu B je posledně jmenovaný povinen uskutečnit zpětný přesun po stejné dráze, tedy v opačném směru, k prvně jmenovanému, avšak s použitím žitného pečiva.

Při poklesu produktivity práce na nulu projeví se totální nedostatek kruhového pečiva, působícího obezitu obyvatelstva.

Pracovní morálku zemědělce, který dne 12. března neobrací soustavně, plánovitě a cílevědomě ornici a nedodržuje pranosticky stanovenou agrotechnickou lhůtu, pokládáme za tak hrubě nevyhovující a poškozující zájem společnosti, že onoho zemědělce srovnáváme s masožravými savci.

Spektrální odrazivost všech domestikovaných savců čeledi Felis limituje s klesajícím osvitem k nule.

Entropie průchodu lichokopytníka se zádovými zásobníky tuku vodícím otvorem kovového hrotu je obecně vyšší, něž entropie přechodu jedince druhu Homo sapiens, vyznačujícího se statisticky významně vyšší životní úrovní ve srovnání s průměrem množiny jedinců, kteří s ním sdílejí stejný časoprostor, z tohoto časoprostoru do jiného, charakterizovaného suverenitou hypotetické bytosti, částečně definované tzv. náboženstvím.

Vodomilní obratlovci nepatrných rozměrů nejsou ničím jiným, než vodomilnými obratlovci.

Inhabitanti Kolumbária, preparovaní pomocí infračervených paprsků do stavu akceptabilního pro lidský metabolismus, nevládnou automatickou mobilitou pro perorální požití.

Pohybuje-li se hladina rtuti hladina rtuti v měrné kapiláře směrem ke středu Země v měsíci našeho osvobozené sovětskou armádou, lze očekávat, že náš restaurační podnik přesídlí do stodoly.

Při nadměrném zvyšování pohybu dolních končetin ve značném časovém rozpětí za účelem dosažení naplnění sloučeninou vodíku a kyslíku křivule s držadlem dojde jednoho dne k uvolnění molekul spojujících tuto křivuli s oním držadlem, čímž se jmenovaný předmět rozdělí na dva segmenty.
 
 

 

Vyhledávání

Kontakt

Zdeňka Adlerová