V bezčasí a bezprostoru

25.01.2021 14:05

Rostislav Křivánek, Země strašidel, ilustrace Vladimír Franz, Barrister & Principal, 2009, ****

 

Anotace

Země strašidel je iniciační román. Sleduje příběh Erika, který nespokojeně odjíždí z relativně uspořádaného, ale nesnesitelně obyčejného života, utíká sám před sebou a matně doufá, že sám sebe teprve najde. Za cíl své pouti, neboť to jako jistý druh pouti skutečně chápe, si vybere zemi, kde právě skončila válka. Má tam kořeny, ovládá jazyk a očekává, že najde přirozené mezní situace, které mu tak chybí v bezobsažné současnosti, jež musí hledat adrenalinové a "zážitkové" náhražky, aby si simulovala, že o "něco" opravdu jde. V krajině, z níž lidé ze strachu před jinými lidmi utekli, v pohorské vesnici, najde Marlenu, asi jedenáctiletou opuštěnou dívku. Pouť tedy pokračuje ve dvojici - dva sirotci doby, jeden válečný a druhý civilizační, putují pustou krajinou, které se zmocnila prastará síla. V těch lesích je něco nadaného záměrem a vůlí, něco, co hájí své území, něco, s čím není snadné se utkat. Něco zlého..


 

Musím přiznat, že zorganizovat besedu v knihovně není tak náročné, jako připravit online stream. Když pominu propagaci, pak v prvním případě to chce jen pár e-mailů, zásadní informace o dané osobě a několik fotografií z akce samotné. Host si už většinou s publikem poradí sám.

 

Ovšem posadit se hostu tváří v tvář, případně monitorem v monitor, to dá zabrat. Je-li host spisovatel, musím ho zaprvé „načíst“ a zadruhé zjistit co nejvíce informací. Vždyť si s ním budu hodinu povídat! A není-li, je to ještě těžší.

 

Všechno zlé je k něčemu dobré, říkával už můj dědeček. Díky lockdownu a přesunutí mé práce do virtuální sféry jsem se seznámila nejen s novými technologiemi, ale zejména s mnoha zajímavými osobnostmi. Musela jsem přečíst i knihy, které bych s největší pravděpodobností mezi těmi desítkami tisíc na našich knihovních policích minula bez povšimnutí.

 

Tak tomu bylo i v případě „zakázky“ z MAS Vyškovsko, projekt MAP. Jejich přáním bylo uskutečnit besedu se spisovatelem, dramatikem, básníkem, libretistou a novinářem Rostislavem Křivánkem. V životě jsem to jméno neslyšela. Mezi učiteli a dětmi je však již dlouhá léta znám jako autor adventních příběhů a Poetických dílen.

 

Téma bylo dané – adventní povídání. Ale co dál? Naštěstí vydal také knihu pro dospělé. I když podle názvu jsem ji nejdříve hledala mezi literaturou pro děti. Nemohla jsem se mýlit více!

 

V bezčasí a bezprostoru putujeme s mladým mužem, utíkajícím před civilizací i sebou samým, a dívkou, která nezažila nic jiného než válečné útrapy. Kniha sice není zařazena mezi sci-fi a vnímavému čtenáři se určitě brzy začnou vybavovat reportáže z novodobých válek, přesto se děj hodně blíží postapokalyptickému žánru. Hororový děj navíc umocňují místy až psychedelické ilustrace Vladimíra Franze.

 

Příběh ocení především hloubavější čtenáři, kteří ve zdánlivě fantasy textu najdou, možná i mezi řádky, mnoho otázek k přemýšlení: Co nám dává a bere civilizace? Jaký je/měl by být náš vztah k přírodě? Jak daleko je realita od našich snů? Máme dost síly splnit si svá přání? Čeho se bojíme a proč? Je život boj? Zač? A stojí za to bojovat?

 

Videozáznam z adventního čtení s Rostislavem Křivánkem

 

Vyhledávání

Kontakt

Zdeňka Adlerová