Touha po bohatství versus láska

05.07.2019 15:48

Vlastimil Vondruška, Křišťálový klíč I, Falknovská huť, MOBA, 2019, *****
 

Anotace:
Nová historická sága Vlastimila Vondrušky se odehrává v době od třicetileté války až do revolučního roku 1848, kdy bylo zrušeno poddanství jako poslední bašta feudalismu. Rozsáhlá šestidílná kronika vypráví o osudech sklářského rodu Heřmanů na pozadí života v severních Čechách, které prošly na konci feudalismu nebývalým hospodářským vzestupem a později stejně rychlým úpadkem. Název „Křišťálový klíč“ symbolizuje rodinné tajemství, které se v rodu Heřmanů předává z generace na generaci, současně je kopec Klíč dominantou Nového Boru.

Roku 1690 přichází do severních Čech ze Šumavy mladý Leopold Heřman se svým otcem Ignácem, který se stává huťmistrem v Křížové huti ve Svoru. I když starý Ignác nemá mnoho peněz, vlastní veliké bohatství – zná způsob, jak tavit průzračné křišťálové sklo. A své tajemství si úzkostlivě chrání. Dostane se do ostrého sporu s majitelem hutě a nakonec ji musí opustit. Vzápětí uzavře dohodu s majitelem nedaleké sklářské hutě ve Falknově, jemuž tajemství prozradí, ovšem za podmínky, že si syn Leopold vezme za manželku jeho dceru Marii a s ní získá vlastnický podíl ve sklárně.

 

Od Vlastimila Vondrušky jsem zatím přečetla pouze dvě historické detektivky. Byly příjemné. Jeho ságy mě zatím míjely. Křišťálový klíč mě však zaujal z několika důvodů. Na hradech a zámcích vždy „áchám“ u skleníků s porcelánem a sklem; knihy tohoto autora jdou v naší knihovně z ruky do ruky, takže „musí“ být čtivé; můj vydrezírovaný mozek trenérky paměti si v dlouhodobé paměti zamumlal: „A co to jako má být? Nový tendenční, době poplatný Jakub sklář?“ Musela jsem tomu přijít na kloub.

Nevídáno! Bezmála čtyři sta padesát stránek jsem přečetla za tři večery. Pověst nelhala. Vondruškův text se četl, jako když plyne voda. Tu rychle zurčel po kamenech z vrchu Klíč, tu tiše ubíhal mezi širokými břehy Labe. Nikdy neklopýtal!

Čtenář se ani chvíli nenudí, protože autor vždy ve správnou chvíli mění prostředí a hrdiny. S celou rodinou se stěhujeme z Křížové huti do Falknova, s prostředním synem Johannem do kněžského semináře v Litoměřicích. S dalšími členy rodiny do městečka Kamenice či na jinou huť, do jiných míst. Děti dorůstají, přicházejí jejich partneři, rodí se noví pokračovatelé rodu. Příběh je protkán láskou, zradou, nenávistí, touhou milostnou ale i po bohatství, neštěstím i tou pověstnou „zlatou muškou“.

Často jsem si říkala: „Jedná se jen o autorskou licenci, nebo jsme my lidé čím dál tím … stejní? Popisované poměry vrchnost – úředník – řemeslník mi velmi připomínaly současnost :).

Mám jen jednu výhradu. Neobvyklý materiál, ze kterého je vyrobena obálka knihy, mi není příjemný na dotek. Ale to bude zřejmě jenom moje haptická úchylka. Rozhodně mi to nezabrání v netrpělivém očekávání dalšího dílu.

Děkuji nakladatelství MOBA za recenzní výtisk.

 

Vyhledávání

Kontakt

Zdeňka Adlerová