Potřebujeme projekt/knihu Čeština pro všechny?

17.02.2021 16:00

Erika Hanáčková, Čeština pro všechny, Fortuna Libri, 2020, *****

 

Anotace

Kniha je určena všem, kteří používají češtinu ve svém soukromém i pracovním životě, tedy žákům, studentům i dospělým různého věku a rozmanitých profesí. Autorka vysvětluje odlehčeně a jednoduše ty pravopisné jevy, ve kterých se často chybuje. Objasňuje například obávané psaní i/y, psaní velkých písmen, psané mě/mně, s/z, interpunkci (psaní čárek) a podobně. S pomocí knihy se čtenáři naučí psát správně, aby už nemuseli mít obavy ze svých jazykových nedostatků. Vyzrají tak nejen na spoustu pravopisných chytáků, ale seznámí se i s významem některých problematických slov. A dost možní si pak češtinu oblíbí, či dokonce zamilují podobně jako autorka této knihy.

 

Nejdříve odpovím na otázku v úvodu: Ano, ano, třikrát ano! Nevěříte? Vyzkoušejte si mozkolamku na konci naší on-line besedy s Erikou Hanáčkovou. Došlo hodně odpovědí, ale jen minimum bylo správných! A to jsem si jistá, že náš stream sledovali lidé dobrovolně, ze zájmu o český jazyk, o tento projekt.

 

Kniha se mi líbí nejen pro svou užitečnost, ale také vtip, se kterým se nám autorka snaží osvětlovat záludnosti mateřštiny. Nezanedbatelná je výtvarná stránka publikace. Dnes již vidíme velmi málo ilustrací v knihách pro dospělé. O to více příjemně překvapí obrázky v naučné literatuře. Václav Školoud umí!

 

Vyhledávání

Kontakt

Zdeňka Adlerová