Paměť nejsou žádné čáry aneb Co se slovy všechno poví

07.04.2010 19:38

V úterý 6. dubna 2010 se letos již počtvrté sešli ve vyškovské knihovně vyznavači tréninku paměti a mozkového joggingu. Tentokrát jsme se věnovali krásnému, malebnému a hravému jazyku – češtině.

Jestliže mladá žena je mladice,
tak silná musí být silnice,
když se brání - bránice
a když je rovná - rovnice.
A jestliže mnoho soch je sousoší,
pak tedy mnoho žen je soužení. 


Touto vtipnou říkankou jsme začali naše hrátky s češtinou. K trénování levé mozkové hemisféry, v níž „sídlí“ řečové centrum a jazykové dovednosti, dobře poslouží mimo jiné tato verbální cvičení:

Tvorba vět - příběhu, v němž slova začínají na jedno písmeno: Boženčina babička běhala bosá bezem. „Bolí! Bolí!“ bědovala. „Babi! Bez bot?! Blázníš?!“ běsnila Boženka...
Tvorba vět, v nichž slova začínají na písmena podle pořadí v abecedě: Aleš byl celý červený dávaje Emilce fialky. (Můžete začít od kterhéhokoli písmena v abecedě.)
Hledání slov, která se čtou stejně zepředu i zezadu: oko, krk, bob...
Hledání slov, která při čtení zepředu a zezadu mají jiný význam: mez/zem, líc/cíl, mol/lom...
Hledání slov, která změní význam přidáním prvního písmena: lín/klín, rychle/krychle, líce/plíce...

Účastníci semináře si hravě poradili i se slovní matematikou či novotvary národních obrozenců. A vy?
kapesník – zvíře + nach = muzikant
boltec – žal + žací nástroj = květina
dlaň – zvíře + zvíře = pohádková bytost
nosočistoplena, bručka, věžovice, prostranov, prstobřinkoklapka...

Hodně zábavy jsme si užili při písničce Zkratky Ivana Mládka – dokážete rozklíčovat všechny zde uvedené zkratky? Samozřejmě jsme nezapomněli ani na přísloví a rčení. Kolik znáte těch, ve kterých se vyskytuje čert?

Čeština je tak bohatá, že zde uvedená cvičení jsou pouhým zlomkem jejích možností.
K dalšímu procvičování můžete použít tuto literaturu:
Jitka Suchá – Cvičení paměti pro každý věk
Hiršal, Grögerová – Co se slovy všechno poví
Daniela Krolupperová – Proč mluvíme česky
Eva Schneiderová – Zábavná cvičení z češtiny aneb Kuna nese nanuk

Vyhledávání

Kontakt

Zdeňka Adlerová