Oheň a světlo

01.03.2011 13:21

Kdy vlastně začíná cesta ke světlu? Je to velká lása zamilovaných a narození prvního dítěte? Je to vycházející slunce? Je to plamínek ohně, který starořecký bájeslovný titán Prométheus vzal bohům a dal jej lidem? Jsou to jiskřičky křesadla, které člověk v jeskyni zažehl? Je to plamínek svíčky. nad kterým ráda rozjímám, vzpomínám, relaxuji?

Tisíce otázek a odpovědí bychom našli a vytvořili si tím svou cestu ke světlu.

Na světě už před několika tisíci lety vznikl systém rozvoje těla a ducha - jóga. Je to cvičení, jehož základem je Pozdrav slunci. Ne každý je na tuto strunu naladěný, ale v dnešním světě, který žijeme, je více ohně než světla. Je to pravý opak. Honba za čímkoliv, disharmonie. A toho tolik potřebného zklidnění, ztišení se, vzájemného pochopení, potřeby najít oázu harmonie - slunce v duši - stále chybí.

Vyhledávání

Kontakt

Zdeňka Adlerová