Není Lomová jako Lomová

12.04.2023 15:58
Lucie Lomová, Každý den je nový - komiksový deník, Labyrint, 2022, *****

 

Anotace
Komiksový deník přináší den za dnem nejen všední, vtipné i dojemné zážitky z jednoho roku autorčina života, ale originálně také ukazuje možnosti spontánního psaní a kresby. Zcela samozřejmě přitom překračuje hranice ryze osobního k mnohem obecnějším tématům, jako je stárnutí, péče o blízké, dospívání dětí, přátelství nebo každodennost umělecké tvorby. Lucie Lomová se s jedinečným citem pro detail a sebeironii, s empatií i typickým jemným humorem pouští na neprobádanou půdu nejen v kontextu své dosavadní tvorby, ale i v rámci současného českého komiksu.


Velmi se mi líbí obrazy Ivany Lomové. Už několikrát jsem je použila ke kreativním "křížovým" cvičením v Hrátkách s pamětí.
Své "studenty" při každé příležitosti nabádám, aby si psali deník. Je to důležitý nástroj podpory paměti, psychohygieny a sebereflexe. Navíc v něm můžeme sdělit svým potomkům to, co nyní nemají čas či chuť poslouchat. A později už bývá pozdě ...
Proto mi stačil letmý pohled na stůl s knižními novinkami a slova "Lomová, deník" rozhodla, že jsem si knihu Každý den je nový vzala domů. Až tu jsem zjistila, že autorkou není Ivana ale její sestra Lucie. Naštěstí to byl šťastný omyl.

Populární komiksová autorka se na začátku roku 2017 rozhodla kreslit deník. Stanovila si několik zásad, mimo jiné každý den něco nakreslit/napsat, nepředkreslovat, nefabulovat, není nutno kreslit to nejdůležitější. Hlavně poslední dvě zmíněné zásady mě zaujaly: není nutné zaznamenávat to nejdůležitější. Lépe je uchovat to nejemotivnější. Proto jsou zde také záznamy coming outu syna i rakovina maminky.

Psát deník pro veřejnost je velmi odvážné. Vím o tom své. Vy ho ale nemusíte publikovat. Hlavně ho pište!

Vyhledávání

Kontakt

Zdeňka Adlerová