Myšlenka dne

09.10.2014 00:00

"Lidí, co se řídí vlastním svědomím, je u nás málo a ostatní si to ani neuvědomují. Mnoho lidí žije podle toho, co dělají ostatní, nechávají se dál táhnout. A protože se jim potom výsledky třeba nelíbí, tak na autority nadávají, nejčastěji na politiky. Přitom politika je cesta, která u nás není dost využitá. Skrze politiku a občanskou aktivitu se dá mnoho zlepšit. Máme největší svobodu za půlstoletí. Potřebujeme svobodné občany."

Literární noviny č. 10, 9. října 2014, Rozhovor s Helenou Klímovou: Čtvrtstoletí darem pro nezhojené rány

 

Zaznamenávám tento citát nikoli proto, že jsou zítra volby, ale proto, že tato myšlenka platí nejen v politice. 

 

Cvičení:

Palindrom (z řec. palindromos, běžící pozpátku) je slovo, věta, číslo nebo melodie (obecně jakákoliv sekvence symbolů, např.sekvence DNA), která má tu vlastnost, že ji lze číst v libovolném směru (zprava doleva nebo zleva doprava) a má vždy stejný význam. Při posuzování, zda se jedná o stejný význam, se obvykle neberou v úvahu mezery mezi slovy a diakritika (je-li použita).

Příklad: krk, bob, madam; Kobyla má malý bok. Jelenovi pivo nelej.

Najděte - nejdříve ve vlastní hlavě :) - další. Nebude-li se dařit, hledejte jinde.

 

Dále

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Zdeňka Adlerová