Můžeme si přece zvolit sami

26.01.2018 18:26

Kate A. Boormanová, Smrtná zima **** , Temná tání ***, Oheň srdce ****, Host, 2015 – 2017

 

Bezmála tři roky jsem prožívala osudy Emmeline a Matisy, dvou děvčat z dystopické společnosti, ze dvou vzdálených národů, které k sobě přivedou jejich sny.

„Matisa věří, že my jsme ty dívky, o nichž vypráví legenda: dvě snící bytosti z různých dob, které dokážou její lid ochránit před katastrofou.“
 

Anotace

V imaginárním světě připomínajícím středověk žije v osadě uprostřed tajemných lesů patnáctiletá Emmeline. Puritánská komunita dodržuje přísná pravidla, která mají ochránit její členy před nebezpečím pocházejícím z okolních hvozdů. Emmeline ví, že vydat se mimo osadu je přísně zakázané, avšak stromy v lese jí cosi šeptají a táhnou ji na zapovězenou cestu. Když zůstane tady, čeká ji manželství, o které nestojí, a život vedle kluka, jehož nemůže mít. Ale venku? Kdo je ona dívka, kterou stále vidí ve svých snech? Skutečně se blíží katastrofa? Kdo jsou přátelé a kdo nepřátelé?

 

Emmeline i Matisu stále pronásledují děsivé sny. Ony se jim snaží nejen porozumět, ale následují je. I když jejich cesty vedou zdánlivě nesmyslně tam a zase zpátky, vše do sebe zapadá a vede k neodvratnému konci.

 

První díl mi připomněl film Vesnice. Vypráví o životě uzavřené komunity v blíže neurčené době, která připomíná středověk. Obyvatelé jsou díky strachu drženi uvnitř hradeb. „Záhadné příšery“ však v obou případech, v knize i filmu, nejsou tím, čím se zpočátku zdají být. Em to neustále láká ven, do nedalekých tajemných lesů. Tam nakonec objeví své „dvojče“ Matisu a tím i pravdu.

 

Ve druhém díle se s oběma děvčaty a jejich přáteli vydáváme na strastiplnou a nebezpečnou cestu za Matisiným národem. Děj nabývá na drsnosti.

 

Třetí díl je nejdramatičtější, nejkrvavější, ale zároveň plný naděje a myšlenek, které mají co říci i k současné společnosti.

 

„Můžeme si přece zvolit sami,“ pokračuji. „A tohle je naše šance prokázat ctnosti způsobem, kterým byly odjakživa míněny. Tohle je šance, jak dosáhnout skutečného poznání, skutečné poctivosti a skutečné odvahy. Tohle je naše šance zvolit si nový život. Šance vydat se konečně vlastní cestou.“

 

Obě dívky jsou sice statečné, ale díky svému mládí, 15 – 16 let, také velmi zranitelné, pochybující a zejména toužící po lásce. I když tato fantasy trilogie patří do kategorie young adult a hlavní linií příběhu by měla být love story, není to unylý zamilovaný román, ale příběh o dospívání, odvaze i strachu, hrdinství i zbabělosti a v neposlední řadě o víře v soužití různých kultur bez ohledu na národnost či barvu pleti. 

 

Kate A. Boormanová je spisovatelka z kanadských prérií. Narodila se v Nepálu a vyrůstala v malém městečku Rimbey v provincii Alberta, kde jsou dlouhé zimy a jarní tání je vysoce očekávanou událostí. Magisterské vzdělání získala v oboru divadelní teorie a kritika a věnovala se řadě zaměstnání od květinářky až po asistentku výzkumu. V současné době žije se svou rodinou v Edmontonu v provincii Alberta a svůj volný čas tráví posezením s přáteli pod oblohou plnou hvězd a plánováním cest do vzdálených zemí.

 

Půjčeno v knihovně.

Vyhledávání

Kontakt

Zdeňka Adlerová