Knížka pod sněhovou peřinu

17.12.2022 14:48
Hana Marie Körnerová, Jelení vršek, MOBA, 2022, ****

 

Anotace
Východní Čechy na sklonku 16. století
Na hrad, kde žije Jan – poslední potomek pánů ze Zhoře, přijíždí z Francie vdova po jeho mladším bratru Vilémovi. Bratři si byli od malička velmi blízcí, rozkol mezi nimi nastane až ve chvíli, kdy se Vilém rozhodne odjet do Francie, aby podpořil krále Jindřicha IV. Navarského. Ve Francii se přes bratrův nesouhlas ožení a krátce nato nachází smrt na bojišti.
Jan trpí výčitkami svědomí, neboť se s bratrem rozešel ve zlém. Navíc má finanční problémy, protože výdaje na válečné tažení a nečekaný Vilémův sňatek silně zatížily rodinnou pokladnu. Příjezd vdovy, která hodlá uplatnit dědický nárok, tak ještě vyhrotí napjatou situaci.
Krajina „na konci světa“ zavátá sněhem je pro mladou Francouzku trestem sama o sobě. Doufala, že tu najde nový domov, ale naráží pouze na chlad a odmítání. I služebnictvo vycítí náladu panstva a chová se k ní nepřátelsky. Brzy po příjezdu se ji někdo pokusí otrávit. Jediným ochráncem vdovy je Vilémův právník Václav Lešický, který se snaží vypátrat viníka.
Když v kraji vypukne morová nákaza, na hradě hledá azyl i početné Vilémovo příbuzenstvo. Mezi rodinnými příslušníky panují napjaté vztahy, nucené soužití pod jednou střechou přináší další problémy. V sázce není už jenom majetek, ale i život…

  
Str. 7
"Saně tažené unavenými koňmi jen s obtížemi zdolávaly táhlé stoupání. Zasněžená krajina působila opuštěně, jako by v ní nezůstal žádný život. Smutně bílá jako rubáš, bez jediné lidské či zvířecí stopy. Tak nějak si člověk představuje konec světa."

První věty nového historického románu HMK naprosto souzněly s tím, co se odehrávalo za okny. Následující ráno, co jsem začala knihu číst, zasypaly krajinu, včetně silnic, přívaly sněhu. Cestáři měli pravděpodobně práci na opačné straně okresu a tak jsem do práce jela na dvojku, na tachometru 30, v očích děs... Už jen ti vlci, kteří se v knize objeví o pár stránek dále, chyběli. A tak když jsem se odpoledne bez úhony doklouzala po rozježděném sněhu domů, šupla jsem pod peřinu a četla dál.

Jelení vršek byl můj první historický román od HMK, mé dojmy tedy nebudou zatíženy srovnáváním. "Rozjezd" byl sice trochu pomalý, ale s přibývajícími stránkami získával děj spád. Trochu jsem se vylekala, když v anotaci zmíněný pokus o otravu Diany byl vyřešen celkem rychle. O čem probůh bude následujících více než 250 stránek? Autorka mě však překvapila dalšími, přímo detektivními zápletkami. Až na několik popisných stránek spěl příběh rychle ke konci. Závěr milostného příběhu je celkem předvídatelný, zvláště pokud máte ten hloupý zvyk jako já číst doslovy předem. Ale detektivní linka mi na jedné straně potvrdila "čuch na padouchy", ale na straně druhé mě i velmi překvapila.

Líbí se mi autorčin jazyk, zakomponování historických událostí a osobností do vyfabulovaného děje, popisy života a vztahů na hradě v novověku. Doporučuji všem, kdo chtějí na chvíli zapomenout, že venku chumelí a uvnitř čeká předvánoční úklid a pečení.


 

Vyhledávání

Kontakt

Zdeňka Adlerová