Když posloucháte cizí rozhovory, zůstaňte až do konce

13.02.2018 12:37
Kit de Waalová, Jmenuju se Leon, Argo, 2017, ****
 

Anotace:

Dojemný a strhující příběh rozdělených sourozenců vychází z autorčiných vlastních zkušeností. Na působivosti mu dodává to, že je vyprávěn z pohledu devítiletého Leona, který se málem jako otec láskyplně staral o malého bratříčka Jakea, a od kterého se musí odloučit. Matka obou sourozenců trpí duševní chorobou, a když se o děti nemůže starat, skončí obě u “profesionální pěstounky” Maureen. Malý Jake brzy najde adoptivní rodiče, ale Leon, už devítiletý a navíc míšenec, je dál odkázaný na péči sociálního systému. Rozhode se však, že udělá všechno proto, aby se z Jakem dal zase dohromady.


Kit de Waalová (*1960 v Birminghamu) román zasadila do začátku 80. let, kdy byly v Británii živé mezirasové problémy, které sama zažila a které pociťuje i Leon. Věnovala se trestnímu a rodinnému právu, působila jako smírčí soudce, sepsala instruktážní brožurky o náhradním rodičovství a adopci. Vedle těchto profesních zkušeností se v jejím románu projevilo i to, že její matka byla profesionální opatrovnice dětí.


Mám ráda příběhy, které mají v sobě jádro skutečnosti a reálné kulisy. Tak jako v knize Potíže s empatií i zde se český čtenář dovídá něco nového o nedávné britské historii. Myslím si, že sociální systém není nikde, bez ohledu na režim a státní zřízení, ideální. Děti žijící v pěstounské péči nebo v dětských domovech to mají těžké všude. I když mají štěstí a kolem nich jsou milující lidé, svá traumata si v sobě nesou stále. A ta mohou ovlivnit jejich jednání i v budoucnosti.


Leon se musí vyrovnat nejen s neschopností matky se o něj postarat, ale také s pro něj ještě větším neštěstím - odloučení od malého bratříčka. A zdá se, že ani hodná Maureen tu pro něj nemusí být navždy. Navíc autorka malého hrdinu neušetřila ani setkání s rasistickými nepokoji. Leon však nepropadá depresi či pasivitě. Naopak. Koná. Jeho neřestí je také poslouchání cizích rozhovorů. Jednou však “nedoposlechne” a udělá si předčasný závěr. Děj se komplikuje.


Kladem vyprávění je rychlý spád děje a pohled ze strany dítěte. Dospělému se tak otevírá svět, do kterého často nevidí, ale který by přece jen měl znát a chápat. Líbily se mi také drobné ilustrace v záhlaví každé kapitoly.


Knihu jsem si půjčila v knihovně.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Zdeňka Adlerová