Jaký typ čtenáře jste vy?

22.05.2014 21:21

Dočetla jsem jednu absolventskou práci s knihovnickou tématikou. Pobavila mne typologie čtenářů podle Rudolfa Lesňáka:

1. racionální - kritický, snaží se čtením poznávat
2. estetický - oceňuje ztvárnění literárního díla a jeho umělecké hodnoty
3. utilitární - jde mu o praktické využití poznatků z četby
4. sociativní - četba jej ovlivňuje v jeho společenském chování
5. etický - hodnotí kvalitu četby podle jejího mravního působení
6. emocionální - spokojí se s četbou,pokud se ztotožní s některou z postav, s jejím postojem, pojetím díla.

Ještě vtipnější je typologie návštěvníků knihovny podle PhDr. Radima Badošky. Jste čtenář vilný, extrémně domestikovaný či specialista? :)

 

 

Zapamatování si anekdot patří po jménech a tvářích k nejtěžším disciplínám. Vzpomenete si do půl minuty alespoň na jeden?

 

Paní učitelka zadá dětem úkol, aby vymyslely větu, která bude obsahovat slova jelikož a pravděpodobně. Přihlásí se Anička a říká: "Jelikož jsem byla celý rok hodná, pravděpodobně dostanu nové kolo." "Výborně Aničko," pochválí ji učitelka. Další se přihlásí Toník. "Jelikož jsem se pěkně učil, pravděpodobně budu mít pěkné vysvědčení." " Výborně Toníku. "Jako další se hlásí Pepíček: "Babička jde po zahradě a nese si New York Times." Všichni na něj koukají a učitelka říká: "Ale Pepíčku, v té větě není ani jedno z těch slov." "To taky ještě není celý," odvětí Pepíček, "jelikož neumí anglicky, pravděpodobně jde na záchod."

 

Dále

Vyhledávání

Kontakt

Zdeňka Adlerová