Jak spolehlivá je paměť?

29.10.2018 13:38
Jiří Dobrylovský, Omyl kronikáře Kosmy, nakladatelství MOBA, 2018, ****

 

Včera skončily oficiální oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky. Ani naše knihovna nezůstala pozadu.
 

Mimo jiné se všude vzpomínalo na "tatíčka Masaryka". Samozřejmě jen v tom nejlepším. Ale... Bábince bylo dvacet let, když "Zakladatel" zemřel. Následujících šedesát sedm let na něj nevzpomínala v dobrém. Co člověk, to jiný názor, jiný úhel pohledu, jiné vzpomínky.

 

Kdy začít číst knihu o počátcích dějin Čechů, než právě v čase euforických oslav české státnosti!

 

Moudrá Wikipedie praví: "Kosmova kronika česká stojí na úplném počátku české historiografie a je obecně považována za jedno z nejvýznamnějších literárních děl, které v českých zemích ve středověku vzniklo. Zároveň je to jeden z nejdůležitějších historických pramenů pro poznání českého raného středověku."

 

Jiří Dobrylovský však ve svém románu čtenáře seznamuje s faktem, že Kosmas byl nejen první český kronikář, ale také velmi dobrý fabulátor. Navíc autorem použitá idea o vzniku přemyslovského rodokmenu není jeho výmysl, ale seriózní, dosud nevyvrácená vědecká hypotéza.

 

Čtivým příběhem, o vzniku první Kroniky Čechů, nás provází kanovník Kosmas a jeho geniální dvanáctiletá neteř Lubora. Sledujeme dedukce obou pátrajících a zároveň s nimi cestujeme po Čechách. Doporučuji proto vzít si ke čtení mapu a neuškodí mít u sebe také Jiráskovy Staré pověsti české. 

 

Co na tom, že dnešní sociologické výzkumy prokázaly, že lidská paměť jde výjimečně dvě stě let do minulosti a nejnovější experimenty dokazují, že si lidé snadno mohou "pamatovat" věci, které se vůbe nestaly či se udály jinak. 

 

Ano, naše dlouhodobá paměť je nespolehlivá. To ale nebrání jiné vynikající schopnosti našeho mozku - kreativitě, aby excelovala. 

 

PS: Pište si deník!

 

Vyhledávání

Kontakt

Zdeňka Adlerová