Hodina dějepisu s historickou romancí II

31.10.2020 16:34

Jana Pronská, Kumánská princezna, NOXI, 2018, ****

 

Anotace

Julián Bakšai se kvůli otcovým dluhům zaváže, že bude sloužit hraběti Ratoldovi a jeho zhýralému synu Františkovi. Když mu hrabě po synově smrti navrhne, aby od Kumánů přivedl jeho jediného vnuka, Julián ani na chvíli nezaváhá: za odměnu mu totiž Ratold slíbil vrátit rodinné sídlo - hrad Kamenec. Krásná Kumánka Damara je hrdá, svobodomyslná žena. Po kruté zradě uherského šlechtice žije pouze pro svého syna a celé roky odmítá nabídky k sňatku. Julián je rozhodnut dodržet slib, který dal hraběti Ratoldovi, avšak Damara v něm probudí hlubokou náklonnost a lásku, a tak jí nabídne ochranu i své jméno. Jak ale dopadne manželství, jež je od počátku založeno na lži? Dokáže Damara Juliánovi odpustit a uvěří, že jediné, o co kdy stál, je její láska?

 

Úryvek

„Z úcty k vám, rytíři, budu mluvit přímo. Nejprve se vás však zeptám, co o Kumánech vlastně víte?“

Julián pokrčil rameny a začal chápat, že to, k čemu se zavázal, nebude vůbec tak snadné, jak se domníval.

„Představte si společenství čtyřiceti tisíc mužů a žen – divokých, barbarských, neuznávající naše pravidla, víru, zákony… I dítě vám bez mrknutí oka prostřelí šípem krk! Pyšní se tím, že jsou svobodní, nepodléhají králi, neboť ten je zradil, ani svaté církvi, ani křesťanstvu, protože ctí vlastní božstva… až na pár pokřtěných. Říká se  nich, že na bitevním poli se jim nikdo nevyrovná… Pokud jste zažil tatarské hordy, pak si umíte představit, čeho jsou schopni jejich pokrevní bratři Kumáni,“ vysvětlil Matouš. … „Ať je to jak chce, na vašem místě bych od toho bláznivého nápadu upustil.“

 

Romance – bez ohledu na to v jaké době se odehrávají – bývají zařazovány do tzv. červené knihovny.  Tento žánr vznikl ve 20. – 30. letech minulého století. Píše se tedy, a hlavně čím dál tím více čte, již sto let. Kvalita těchto knih je velmi různorodá, od skutečného braku až po příběhy, které mohou čtenářkám, ale i čtenářům, přinést určitou nadhodnotu. Troufám si tvrdit, že romance Jany Pronské literární přesah mají.

 

Ve čtvrtek jsem si on-line povídala právě s touto, jak na Slovensku říkají, královnou historické romance.  Převážnou část svých knih totiž věnuje historii své rodné země a lásce. Velice se mi líbila její odpověď na mou otázku, proč jsou romance tolik oblíbené a kdo je, podle jejího mínění, dnes čte (7.25).

 

Kumánská princezna splňuje všechny „požadavky“ na správnou romanci. Dva mladí lidé se do sebe zamilují a po dramatickém překonání všech protivenství, a překvapivém rozuzlení, se můžete těšit na dobrý konec. Mimo to si svou paměť obohatíte např. o to, že Kumáni na uherském území opravdu žili a jednou z uherských královen skutečně byla Alžběta Kumánská. A navíc příběh plyne jedna (milostná) báseň.

 

Vyhledávání

Kontakt

Zdeňka Adlerová