Dvakrát ve společnosti kněžny české historické literatury

12.07.2020 14:43

Zuzana Koubková, Zlatá růže, 5. díl série Bratr Zdislav, MOBA, 2019, ****

 

Anotace
V první polovině 14. stol. jižním Čechám vládnou páni z růže, mocní Vítkovci, kteří si více než dění v zapadlých obcích hledí mocenských intrik. Bratr Zdislav, johanita, někdejší templář, sem přijíždí na žádost svého představeného Ulmana. V bývalé templářské tvrzi se totiž děje něco, s čím si ani protřelý starý lišák Ulman neví rady. Poradí mu bývalý templář? Zjistí, kam, a hlavně jak zmizel johanita Otto? Má jeho zmizení nějakou souvislost s únosy, vraždami a dalšími nepravostmi, které se v kraji dějí? A byli templáři opravdu tak nevinní, jak Zdislav tvrdí? Tentokrát se bude muset poprat nejen s nepřáteli z masa a kostí, ale i se stíny své vlastní minulosti…

 

Úryvek
Zdislav si vzpomněl, o čem hovořili s Ulmanem. “Muži páchají zvěrstva, aby vzbuzovali hrůzu. Pochopitelně, to platí ve válkách. Bojovníci chtějí, aby se jich jejich soupeři báli...”
“Já vím,” přikývl Zdík. “Když jsem se bičoval,” vzpomínal, “byli bratři, kteří to sledovali s leskem v očích. Jeden přímo číhal na okamžik, že už nebudu moci a on mi nabídne svoji bratrskou pomoc. Ale,” pokračoval, “i on měl svůj důvod. Léta doufal v povýšení, v nějaký samostatný úkol, a pak ho přeskočím já, bývalý templář, levoboček, a ještě sklidím vavříny, zasloužím se o řád... Je jasné, že si vychutnal, když jsem se vrátil zneuctěný, s ostudou, musel jsem se plazit a způsobovat si krvavá zranění... Ale tady byly týrány dívky, možná i chlapci...”

 

 

Zuzana Koubková, Zázračný medailon, 6. díl série Bratr Zdislav, MOBA, 2020, ****

 

Anotace
Řádový rytíř Zdislav strávil víc než rok a půl na křížovém tažení proti Maurům, nyní je ale zpět v Praze, kde ho pan Petr z Rožmberka požádá, aby našel ztraceného malíře Gianlucu Pericoliho. Pericoli totiž maloval pro pána z Rožmberka – a nejen pro něj – kostelní obrazy. Kostely však neskrývají jen krásná umělecká díla, ale též tajemství, která nemají být vyzrazena. Najde Zdislav zmizelého umělce a jeho múzu, poněkud kontroverzní krásku Blaženku? Zjistí, komu a proti čemu sloužil zázračný medailon? Řádovému rytíři tentokrát pomáhá nejen jeho panoš Martin, krčmář Lipolt a křížovník Ojíř, ale také krásná a urozená Notbruga z Rabštejna...

 

Úryvek
Pan Pluh nechal svou choť, ať se kochá sokolem, a odešel se věnovat povinnostem nejvyššího podkomořího. Částka, kterou před několika měsíci sehnal pro Jeho královskou Milost, byla tak kolosální, že se dosud divil, jak to dokázal. Půjčoval si, prosil, vyhrožoval… Teď ale nastával čas platit a on měl jen velmi omezené zdroje.
Jistě, šumavská naleziště zlata budou znamenitým přínosem do rozpočtu. Jsou-li tam tedy opravdu, pomyslel si Pluh skepticky. Na druhou stranu, neponesou své ovoce dříve než za dva tři roky. … Snad by mohl zastavit některé královské hrady, dumal. Bez vědomí Jeho Milosti to sice správně udělat nesmí. Ale co? Král je daleko a o dění v českých zemích se pranic nezajímá. Co zvednout některé daně? Lidé budou sice reptat, ale to mu může být jedno. Jen ať reptají, hlavně když platí.

 

 

Historické romány stojí na prvních příčkách oblíbenosti. A když do nich autoři zamíchají i detektivní prvky a milostná dobrodružství, na knihovních policích se příliš neohřejí. Vondruška, Niedl, Bauer, Grmolec, Češka, Hrdlička, Jindra… Vaňková, Whitton, Černá, Körnerová… a – dle médií kněžna historické literatury – Zuzana Koubková. To jsou současní čeští nejčtenější autoři historických knih. Každý se – tu více, tu méně – drží historických faktů. Většina z nich však ke skutečným událostem a osobnostem přidává „obyčejné“ lidi s obyčejnými starostmi a radostmi. Díky jejich (autorů) kreativitě, bohaté fantazii a často i pilnému studiu reálií tak můžeme naše dávné dějiny „barvitě prožít“ a v paměti nám zůstane mnohem více, než z mnohdy suchých, daty přehlcených hodin školního dějepisu. 

 

Pro Zuzanu Koubkovou, povoláním rostlinolékařku, je psaní příběhů zasazených do doby Vítkovců koníčkem, zálibou. Tak jako jiní autoři i ona se vydala „sériovou“ cestou. K přípravě na pátý literární stream (videopozvánka) jsem si tedy za „domácí úkol“ předsevzala přečíst poslední dva díly její série Bratr Zdislav.

                                          

Ve Zlaté růži jsem s vděčností přijala prolog, ve kterém jsem se dověděla vše podstatné o hlavním hrdinovi, a proto jsem nepostrádala nic z předchozích dílů. Zázračným medailonem jsem plynule navázala, ale myslím si, že ani čtenář bez znalosti minulých dílů nebude v ději tápat. To pokládám za velké plus. Ne každý totiž rád čte/stíhá číst celé série, ale i přes to si může tu a tam „Koubkovou dát“.

 

Detektivní linka se oběma příběhy sice vine, avšak především v Medailonu autorka klade větší důraz na přiblížení sociálního a společenského prostředí.  Dovídáme se tak mnohé nejen o diametrálně odlišném životě šlechty a chudiny, ale zejména o necírkevním životě církevních hodnostářů.

 

Žádný Sherlock se neobejde bez svého Watsona. Proto řádového rytíře Zdíka doprovází nejdříve znetvořený pacholek Günter a v dalším díle již má po svém boku mladého panoše Martina. Jsou mu sice užiteční více fyzickou silou, než intelektem, ale bezvýhradná věrnost a přátelství jsou důležité v každé době.

 

Samozřejmě nechybí ani krásné ženy. Zdíkova láska, selka Anna, se opět vrací v Medailonu a zdá se, že, byť je již vdaná, z rytířova života jen tak nezmizí. S temperamentní, krásnou a urozenou Notburgou se setkáváme v obou dílech. Doufám, že ne naposledy.

 

S oběma knihami jsme strávila příjemné dva dny. Už dnes se těším na besedu s autorkou. Přidáte se?

Vyhledávání

Kontakt

Zdeňka Adlerová