Darwin by se divil

22.01.2014 00:00

Děti mne dnes v Kroužku zbábavné logiky zcela vyčerpaly. Poprvé jsem dokonce musela jednoho "vulgárníka" vyhodit. Jsem zvědavá, kdy těch šest týdnů mé absence doženu. Vždyť to byla taková vlídná, chytrá a milá dítka! Už aby napadl sníh a ony se mohly jít vyřádit ven! 

 

Britský přírodovědec a zakladatel evoluční biologie Charles Darwin by se určitě divil, s čím také je dnes jeho jméno spojováno. U hádanek tzv. "Darvinek" se totiž také jedná o - někdy až fascinující - vývoj od jednoho slova k druhému. Ze zadaného slova musíte najít cestu k určenému cílovému slovu a to tak, že se každé další slovo liší od předchozího pouze jedním písmenem. Počet přechodových slov je vždy dán. Jako přechodová se používají všechna česká slova kromě zkratek. Zpravidla (pokud není uvedeno jinak) se bere zřetel na diakritická znaménka.

 

Např. 

Zadání: KOZA - .... - .... - KAPR 

Řešení: KOZA - KOPA - KOPR - KAPR

Zadání: DUHA - .... - .... - .... - LANĚ

Řešení: DUHA - DUNA - LUNA - LANA - LANĚ

 

Vyřešte tyto "Darvinky":

BOREC - ..... - ..... - ..... - ..... - KULÍK

HOST - .... - .... - .... - KÝTA (bez ohledu na diakritiku)

PRD - ... - ... - ... - ... - LOS

HRAD - .... - .... - .... - KLIH

KAPR - .... - .... - .... - ROSA

PAKT - .... - .... - .... - VILA (bez ohledu na diakritiku)

PARTE - ..... - ..... - ..... - ..... - MISKA

POLE - .... - .... - .... - NIVA (bez ohledu na diakritiku)

RÁNA - .... - .... - .... - KOST (bez ohledu na diakritiku)

VRAK - .... - .... - .... - KLUS

 

Dále

Vyhledávání

Kontakt

Zdeňka Adlerová