Dar milovat a odpouštět je vzácný

27.01.2019 15:16

Hana Whitton, Sidonie Česká, nakladatelství Alpress, edice Klokan, 2018, ****


Anotace
Sidonii, dceru Jiřího z Poděbrad, proti její vůli provdali za saského vévodu, ve kterém později nalezne velkou oporu. To by mezi ně ovšem nesměly vstoupit boje o další území, které se Sidonii, na rozdíl od manžela, velmi příčí. Vzepřít se manželovi je ovšem v období středověku pro ženu téměř nemyslitelné.

 

Česká spisovatelka Hana Whitton již dlouhá léta žije v Anglii nedaleko Oxfordu. Přesto stále krásnou češtinou píše oblíbené historické romány. Její doménou jsou zvláště osudy žen.
 

Ve svém nejnovějším díle se věnuje méně známé osobnosti Sidonii České, též Zdence České či Zdeňce z Poděbrad. Jak je vidno, s háčkem ve jméně nemám problémy jenom já.
 

Moje jmenovkyně to v životě neměla lehké. Nepomohlo jí ani to, že byla princezna, dcera českého krále Jiřího z Poděbrad. Ba naopak. Její otec, ve snaze zajistit českým zemím mír, spoléhal ve velké míře na sňatkovou politiku.
 

Romantický příběh o daru milovat a odpouštět nelíčí jen osud Sidonie. Důležité místo v něm mají také její sestra-dvojče Kateřina a jejich nevlastní, sice inteligentní ale také velmi zhýralý, bratr Hynek. Kateřinu otec provdal již ve dvanácti letech za uherského krále Matyáše Korvína a Hynka za Vilemínu Saskou. Mezi těmito dvěma svatbami byl však velký rozdíl: jedna byla z velké lásky a druhá skutečně jen z donucení. Hranice se Saskem bylo ale nutné zajistit pevněji, a proto Sidonii zaslíbil král Jiří saskému vévodovi Albrechtu.
 

Román velmi čtivou formou seznamuje čtenáře, vzhledem k „červenoknihovnímu“ zabarvení zejména ženy, s českou historií patnáctého století. Oceňuji zejména epilog, ve kterém autorka uvádí na pravou míru skutečnosti, které v zájmu plynulosti vyprávění upravila.
 

Takže pokud jste ve škole chyběli na pozdní středověk a chcete se něco dovědět o prvním iniciátorovi OSN či EU, jímž skutečně Jiří z Poděbrad byl, sáhněte po této knize.
 

ČT, Na plovárně s Hanou Whitton.

 

Vyhledávání

Kontakt

Zdeňka Adlerová