Co ještě nevíme?

14.05.2023 10:20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Susanne Abel, S Gretou si nic nezačínej, Kontrast, 2023, *** a půl

 

Anotace
Televizní moderátor Tom Mondearath z Kolína nad Rýnem si dělá starosti o svou čtyřiaosmdesátiletou matku Gretu, která stále více zapomíná. Když se objeví diagnóza demence, Tom je zděšený. Než se nemoc jeho matky stane darem. Poprvé v životě totiž Greta vypráví o sobě, o svém dětství v Preussisch Eylau s milovanými prarodiči, o útěku před ruskými vojáky v ledové zimě, o setkání s americkým vojákem Robertem Cooperem v Heidelbergu. Je tohle všechno klíč k pochopení Gretina smutku, který zastínil i Tomovo dětství?

Když Tom narazí na dopisy a fotografie z doby po druhé světové válce, dostává se na stopu neuvěřitelnému tajemství. Kdo je ta holčička na snímku, který Greta ochraňuje jako poklad? Tom postupně poznává, že i jeho životní štěstí má spojitost s matčinou minulostí…

 

Zpočátku se zdá, že se čtenáři dostala do rukou další kniha, v níž je hlavním hrdinou "pan Alzheimer". Ovšem už v druhé kapitole, kdy se dostaneme ze současnosti do let válečných, zjistíme, že půjde o něco jiného. Demence totiž může mít, paradoxně, za následek vyjevení pravdy. U nemocných ACH "odchází" jako první krátkodobá (pracovní) paměť. Lidé si vybavují jen dávné vzpomínky. A vzhledem k tomu, že nepoznávají své blízké, mohou jim bezelstně vyprávět o své minulosti, kterou před nimi dlouhá léta tajili.

Myslím si, že to nejdůležitější, co chtěla autorka sdělit, jsou informace o transgeneračním přenosu. Je to označení pro transfer určitého traumatu či jevu na jedince, který sám danou událost nezažil, mezi generacemi jedné rodiny, používaný v psychologii a psychoterapii. Tento jev byl spatřen a studován u obětí Holokaustu, pozůstalých původních obyvatel Ameriky, do kterých se promítl výsledek proběhlé genocidy. Intenzivní události více typů zanechávají generační trauma podobného stylu. Události, které můžou takové trauma způsobit bývají: válka, genocida, náboženské perzekuce, teroristické útoky nebo pandemie a epidemie. Wikipedie.

Jak vidno, netýká se to jen obětí holocaustu, ale všech, kdo prožili nějaký duševní otřes. Američané, kteří po porážce fašistů zůstali v Německu, měli přísný zákaz stýkat se s Němkami. Platilo to pro bělochy i černochy. Přesto po nich zůstaly stovky dětí a neprovdaných žen. Děti byly matkám často odebírány a umisťovány do sirotčinců a míšenci navíc trpěli segregací. Díky v knize zmiňovanému "Brown Baby Plan" se několik stovek dětí dostalo k adopci do USA. Věděli jste o tom? Já ne...

Střídání časových rovin děj posunuje dopředu, je napínavý, čtivý a místy velmi dojemný. Tu a tam by však autorka mohla více škrtat. Zejména závěr je divně nastavovaný. Jakoby si připravovala půdu pro pokračování... Abelová své hrdiny zasadila do reálných historických událostí, které navíc objasňuje v doslovu. Tím román popovytáhla ze šuplíku "telenovela" o level výše. Stojí za to ho číst.

Vyhledávání

Kontakt

Zdeňka Adlerová