Chvála nostalgie aneb Lepší (už) to (ne)bude

24.12.2013 08:41

Nostalgie zvyšuje sebeúctu, která zase vede k optimismu. … Vzpomínky na minulost mohou navíc přispět i k pozitivnímu pohledu na budoucnost. … Paměť je ovšem nestálá, a zatímco nové vzpomínky se permanentně ukládají, staré se stále proměňují. Vědci pracují s pojmy paramnézie (zkreslování obsahu paměti doplňováním nepřesných údajů o prožitých událostech) či selekce (filtrace paměti, nevyvážené zachycení prožitků v paměťové stopě).

 

… Podle psychiatra Cyrila Höschla /Pozn. Adl: Ano, to je ten, který k mozkovému joggingu řadí i pokec v hospodě :o)./ s přibývajícím věkem zkreslujeme mládí pozitivním směrem: byla to doba zdraví, prvních lásek, životních plánů a ideálů.

 

… Výzkumy každopádně dokázaly, že vzpomínání prospívá zdraví. Seniorům, kteří ve (zkoumané) skupině řízeně vzpomínali na mládí včetně válečných let, se znatelně zlepšila paměť. 

 

Zkuste to (všichni, nejen senioři!) u vánočního stromečku, možná to zabere lépe než různé supertablety z ginkgo biloby na vylepšení funkcí mozku.

 

Zdroj: Instinkt č. 51/52/XII 19. 12. 2013, text Chvála nostalgie Lukáše Kašpara

 

Přeji všem nezapomenutelné Vánoce.

 

 

Dále

Vyhledávání

Kontakt

Zdeňka Adlerová